Biện Lý Hỏi học sinh trung học địa phương: Khuôn mặt của Fentanyl là gì?

 

Để phát hành ngày 11 tháng Ba, năm 2022

LIÊN LẠC:

Terry Harman  
Phụ ta Chánh Biện Lý

(408) 792-2826

 

Biện Lý Hỏi học sinh trung học địa phương: Khuôn mặt của Fentanyl là gì?

"Justice for All" Poster Contest Flyer: What is the Face of Fentanyl - Vietnamese

 

Chánh Biện lý Jeff Rosen đang yêu cầu tất cả học sinh trung học đủ điều kiện của Quận hạt Santa Clara tạo một áp phích cho cuộc thi “Công lý cho tất cả” năm nay minh họa sbệnh quá liều fentanyl đang ảnh hưởng đến họ và cộng đồng của họ như thế nào. Tất cả các phương cách nghệ thuật như sơn, bút chì, than, nhiếp ảnh, thiết kế đồ họa, v.v. đều được tiếp nhận.

Quận hạt Santa Clara đang chứng kiến sự gia tăng nghiêm trọng về quá liều fentanyl gây tử vong. Trước tuổi thanh thiếu niên, thanh thiếu niên và sinh viên đại học đang mua thứ mà họ nghĩ là thuốc giảm đau trên đường phố, nhưng họ lại được đưa cho những viên thuốc giả độc hại có tẩm fentanyl.

Chỉ cần một vài hạt fentanyl, một loại thuốc phiện tổng hợp cực kỳ mạnh, có thể gây ra quá liều gây đến tử vong. Nguy cơ này càng tăng cao khi thuốc được trộn với các chất khác.

“Những người trẻ tuổi đầy sức mạnh. Họ có thể giúp những người bạn cùng lớp đang tìm đến ma túy như một cách để đối phó với những thời điểm khó khăn,” Biện lý Jeff Rosen nói. “Văn phòng của chúng tôi sẽ truy tố những người buôn bán fentanyl, nhưng cộng đồng của chúng ta phải cùng hợp tác với nhau để ngăn chặn việc sử dụng quá liều gây tử vong tiếp theo.”

Tất cả học sinh trung học của Hạt Santa Clara được mời nộp tác phẩm trước ngày 6 tháng 5 năm 2022. Người chiến thắng sẽ được công bố vào ngày 23 tháng 5 năm 2022 trên DA’s websiteFacebook, and Twitter.

Tất cả những người tham gia không đoạt giải sẽ nhận được thẻ quà tặng Starbucks. Người chiến thắng giải nhất sẽ nhận được 1.500 đô la và tác phẩm của họ sẽ được đăng tải nổi bật trên trang mạng  của Biện Lý Quận và các địa điểm khác. Người chiến thắng giải nhì sẽ nhận được 1.000 đô la và người chiến thắng giải ba sẽ nhận được 500 đô la. Ba người chiến thắng cao nhất sẽ nhận giải thưởng của họ tại một lễ trao giải vào một ngày sau đó.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng vào  “Justice for All” Award Poster Contest: What is the Face of Fentanyl Contest Rules webpage.  

 

###

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.