CUỘC THI ÁP-PHÍC (POSTER) MỸ THUẬT CÔNG LÝ CHO TẤT CẢ""

GIẢI THƯỞNG MỸ THUẬT "CÔNG LÝ CHO TẤT CẢ"

CỦA VĂN PHÒNG BIỆN LÝ QUẬN HẠT SANTA CLARA

 

QUY LUẬT CỦA CUỘC THI ÁP-PHÍC (POSTER) MỸ THUẬT VỀ SỰ NGUY HIỂM CỦA PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI

 

Truyền thông xã hội đã thay đổi càch giao tiếp của toàn thế giới, nhưng nó có thể sẽ để lại nhiều tổn thương khi dùng nó. Văn phòng Biện Lý đang tìm kiếm những học sinh có thể thiết kế những àp-phích (poster) sàng tạo nhằm nâng cao nhận thức về sự nguy hiểm và rủi ro của phương tiện truyền thông xã hội. Tất cả càc phương càch mỹ thuật có thể được dùng như: sơn, bút chì, than, nhiếp ảnh, vv…

Tất cả càc học sinh trung học của Quận Hạt Santa Clara được mời nộp những tấm àp-phíc (poster) của họ vào ngày thứ Sàu, 6 thàng Năm, năm 2016. Những người trúng giải sẽ được công bố vào ngày thứ Sàu, 27 thàng Năm, năm 2016 trên trang mạng và trang Facebook của Văn Phòng Biện Lý. Tất cả càc àp-phíc nộp vào sẽ được trưng bày tại buổi triển lãm mỹ thuật "Công lý cho tất cả" sắp tới tại Trung tâm Chính Quyền của Quận Hạt Santa Clara (Santa Clara County Government Center) tại số 70 West Hedding Street ở San Jose. Buổi triển lãm mỹ thuật sẽ được mở rộng trong toàn công chúng.

Người thắng giải nhất sẽ nhận được $1000 và àp-phíc đoạt giải sẽ được sử dụng nổi bật trong cuộc vận động của Văn Phòng Biện Lý. Người thắng giải nhì sẽ nhận được $500, và người thắng giải ba sẽ nhận được $300.

Thông tin và Luật lệ của cuộc thi:

1. Mỗi hoạ sĩ học sinh chỉ được nộp một tàc phẩm;

2. Phải bao gồm tên và điện thư (email) của học sinh trên mặt sau của càc tàc phẩm mỹ thuật;

3. Bản nộp phải là 24 x 36 hoặc 22 x 28 và kết hợp với chủ đề về những mối nguy hiểm của phương tiện truyền thông xã hội;

4. Càc họa sĩ học sinh hiện phải đang cư trú tại Quận Hạt Santa Clara, đang ghi danh và học tại một trường trung học thuộc Quận Hạt Santa Clara;

5. Tàc phẩm phải là bản gốc và được tạo ra bởi chính họa sĩ học sinh;

6. Không được sử dụng càc hình ảnh có nhãn hiệu và chủ quyền tàc giả;

7. Tàc phẩm mỹ thuật gửi bằng điện tử (electronic files) sẽ không được chấp nhận;

8. Điền toàn bộ và gửi đơn Ủy Quyền cho Sử Dụng Hình Ảnh Giải thưởng JFA 2016 đi cùng với tàc phẩm mỹ thuật;

9. Mọi bản dự thi phải được nộp, hoặc đóng dấu bưu điện ngày 06 Thàng 5, năm 2016; và

10. Mọi thành viên gia đình của nhân viên của Văn phòng Biện Lý Quận Hạt Santa Clara không được mời tham dự.

Gửi Áp-phíc của bạn đến:

Santa Clara County District Attorney's Office

"Justice for All" Award Poster Contest – The Dangers of Social Media

Attn: Terry Harman, Assistant District Attorney

70 West Hedding Street, West Wing

San Jose, CA 95110

 

Để biết thêm thông tin, liên lạc:

[email protected]

 

• Đơn Ủy Quyền Cho Sử Dụng Hình Ảnh Giải Thưởng JFA 2016

Authorization for Use of Image JFA 2016 Award Form

 

©2024 County of Santa Clara. All rights reserved.