Cuộc thi áp phích giải thưởng “Công lý cho tất cả”: Thể lệ cuộc thi Khuôn mặt của Fentanyl là gì?

"Justice for All" Poster Contest Flyer: What is the Face of Fentanyl - Vietnamese

Tất cả học sinh trung học của Quận Santa Clara được mời nộp tác phẩm trước thứ Sáu, ngày 6 tháng 5, năm 2022. Những người thắng cuộc sẽ được công bố vào thứ Hai, ngày 23 tháng 5 , năm 2022 trên Biện Lý Quận  websiteFacebook, and Twitter.

Tất cả những người tham gia không đoạt giải sẽ nhận được thẻ quà tặng Starbucks. Người chiến thắng giải nhất sẽ nhận được 1.500 đô la và tác phẩm của họ sẽ được đăng tải nổi bật trên trang mạng  của Biện Lý Quận và các địa điểm khác. Người chiến thắng giải nhì sẽ nhận được 1.000 đô la và người chiến thắng giải ba sẽ nhận được 500 đô la. Ba người chiến thắng cao nhất sẽ nhận giải thưởng của họ tại một lễ trao giải vào một ngày sau đó.

Chi tiết cuộc thi

Luật Lệ

Mỗi nghệ sĩ học sinh nộp một tác phẩm.

 • Mổi tác phẩm nộp trong khuôn khổ 24” x 36”, or 22” x 28”.
 • Nghệ sĩ học sinh hiện phải cư trú tại Quận Hạt Santa Clara và đang ghi danh học tại một trường trung học của Quận Hạt Santa Clara.
 • Tác phẩm phải là nguyên bản và là sản phẩm duy nhất của học sinh.
 • Không sử dụng bản quyền hoặc hình ảnh đã được đăng ký nhãn hiệu.
 • Không sử dụng ngôn từ tục tĩu.
 • Ba người chiến thắng hàng đầu phải hoàn thành Giấy phép Cho Sử dụng Hình ảnh.
 • Các thành viên gia đình của nhân viên của Văn phòng Biện lý Quận Hạt Santa Clara không được tham gia cuộc thi.

 

Các tùy chọn và Hướng dẫn đệ trình

 

Nộp áp phích của bạn trước Thứ Sáu, ngày 6 tháng 5, năm 2022, sử dụng một trong các phương cách sau:

 1. Gởi Email: [email protected]
  1. Bao gồm tên của bạn và tên trường trung học của bạn trong hồ sơ điện tử.
   (Ex. “Jane_Doe_Santa_Clara_HS_Fenantyl_Poster.PNG”)
  2. Bao gồm “Justice for All Poster Submission” trong dòng tiêu đề.
  3. Nội dung email phải bao gồm: tên đầy đủ, địa chỉ email, địa chỉ nhà, lớp và tên trường trung học của học sinh.

-hay là-

2. Nộp tận Nơi

 1. Mang áp phích của bạn đến quầy tiếp tân trong phòng 118 và gửi nó đến:

  Santa Clara County District Attorney's Office
  "Justice for All" Award Poster Contest
  Attn: Terry Harman, Assistant District Attorney
  70 West Hedding Street, West Wing
  San Jose, CA 95110
   
 2. Đính kèm một mảnh giấy với các thông tin sau: tên đầy đủ, địa chỉ email, địa chỉ nhà, lớp và tên trường trung học của học sinh.

-hay là-

 1. Gởi Bưu Điện
  1. Gởi áp-phích của bạn tới:

   Santa Clara County District Attorney's Office
   "Justice for All" Award Poster Contest
   Attn: Terry Harman, Assistant District Attorney
   70 West Hedding Street, West Wing
   San Jose, CA 95110
  2. Đính kèm một mảnh giấy với các thông tin sau: tên đầy đủ, địa chỉ email, địa chỉ nhà, lớp và tên trường trung học của học sinh.
  3. Áp phích của bạn sẽ vẫn được xem xét nếu nó đến sau thời hạn gửi, miễn là nó được gửi đi trước Thứ Sáu, ngày 6 tháng 5 năm 2022.

 

Để biết thêm thông tin, vui lòng đọc contest news release hoặc liên lạc [email protected].

 

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.