Chương Trình Tài Trợ “Bend the Arc” của Biện Lý Sẽ được trao cho các Nhóm tranh đấu Chống lại sự Bất Công về Chủng Tộc

Phát hành vào ngày 20, tháng Tư, 2021

Liên Lạc:

Hugo Meza 
Luật Sư Thay mặt Biện Lý
Đơn vị Công Tố trong Cộng Đồng
(408) 792-2456

 

Chương Trình Tài Trợ “Bend the Arc” của Biện Lý Sẽ được trao cho các Nhóm tranh đấu Chống lại sự Bất Công về Chủng Tộc

Văn phòng Biện lý Quận Hạt Santa Clara sẽ trao 50.000 đô la trong khoản tài trợ “Bend the Arc” cho các tổ chức địa phương đang hoạt động chống lại sự bất công về chủng tộc.

Số tiền được trao ra trong các khoản tài trợ trị giá lên đến 5.000 đô la, sẽ được tài trợ từ Quỹ Thu Hồi Tài sản của Văn Phòng Biện Lý. Số tiền đó xuất phát từ tiền mặt và tài sản bất hợp pháp thu được từ những tổ chức buôn bán ma túy và các băng đảng tội phạm đường phố. Các quy tắc để áp dụng cho các khoản tài trợ được đăng ở đây​. Những giải trúng sẽ được công bố vào ngày 18 tháng 6 năm 2021 nhằm kỷ niệm ngày lể Juneteenth (Lễ kỷ niệm thoát khỏi cảnh nô lệ).

"Bend the Arc" flyer inVietnamese

“Tội phạm tát cạn cộng đồng của chúng ta. Chúng lấy đi sinh mạng, tài sản, an ninh và hàng triệu tiền thuế đã bỏ ra để dọn dẹp sự tàn phá của chúng,” Biện Lý Rosen đã nói “Chúng tôi muốn trả lại số tiền đó cho những người và nhóm người là nạn nhân bất công của những tội ác này và hiện đang tranh đấu cùng chúng tôi để biến Santa Clara trở thành cho tất cả mọi người.”

Biện Lý đã công bố ý tưởng về các khoản tài trợ vào mùa hè năm ngoái cùng với một loạt 25 cải cách công bằng xã hội khác mà Văn phòng của ông đã hoặc đang thực hiện sau vụ sát hại George Floyd. Các cải cách nhằm giải quyết vấn đề phân biệt chủng tộc và thúc đẩy công bằng trong hệ thống tư pháp hình sự. Trong số các cải cách, Biện Lý Rosen cũng đã tuyên bố rằng ông sẽ không tìm kiếm án tử hình nữa.

Trong quá khứ, Văn phòng Biện Lý đã sử dụng quỹ thu hồi tài sản cho một loạt các biện pháp tranh đấu chống tội phạm, bao gồm:

  • Hỗ trợ các hoạt động ngăn chận băng đảng
  • Hỗ trợ của các nhóm trong cộng đồng và các dự án tập trung vào phòng chống tội phạm
  • Đào tạo người điều hành cho chương trình Những Phương Án cho Phụ Huynh
  • Công nghệ và thiết bị

###

Category

News Release

Topic

©2022 County of Santa Clara. All rights reserved.