COVID-19 Hate Crime PSA - Tiếng Việt

Loại Siêu vi khuẩn này không có sắc tộc. Chúng ta có - chúng ta cùng đồng hành trong việc này. Nếu bạn là nạn nhân của tội ác thù ghét. Xin vui lòng liên lạc với cơ quan cảnh sát địa phương.

Category

Video

Topic

©2022 County of Santa Clara. All rights reserved.