CÁC THẮC MẮC THƯỜNG GẶP (FAQs) VỀ U-VISA (CHIẾU KHÁN U)

  Là nạn nhân của một tội ác nghiêm trọng, quý vị có thể hội đủ điều kiện nộp đơn xin U-Visa. U-Visa cho nạn nhân của các tội ác nào đó có tình trạng pháp lý tạm thời và được làm việc tại Hoa Kỳ đến tối đa là 4 năm.

  U-Visa giúp cho các cơ quan công lực có thể điều tra và truy tố những loại tội ác nào đó trong khi đồng thời cũng bảo vệ cho các nạn nhân hợp tác để họ có thể trợ giúp trong cuộc điều tra, bắt giữ và truy tố và không sợ bị trục xuất.

  U-Visas có thể được dành cho di dân không có giấy tờ và là nạn nhân của một trong các tội ác sau đây:

  • Bắt cóc
  • Tiếp xúc tình dục lạm dụng
  • Bắt chẹt
  • Bạo Hành Trong Nhà
  • Tống tiền
  • Tống Giam Sai Trái
  • Hành Hung Hình Sự
  • Gây Tổn Thương Bộ Phận Sinh Dục Nữ
  • Bị Giữ Làm Con Tin
  • Loạn Luân
  • Cưỡng Bách Hầu Hạ
  • Bắt Cóc
  • Ngộ Sát
  • Sát Nhân
  • Cản Trở Công Lý
  • Bắt Làm Nô Lệ Trả Nợ
  • Khai Man
  • Mại Dâm
  • Hiếp Dâm
  • Cưỡng Hiếp Tình Dục
  • Khai Thác Tình Dục
  • Buôn Bán Nô Lệ
  • Tra Tấn
  • Buôn Lậu
  • Mua Chuộc Chứng Nhân
  • Trói Giữ Hình Sự Bất Hợp Pháp
  • Các Tội Ác Khác Liên Hệ*†

  *Gồm bất cứ hoạt động nào tương tự khi các yếu tố tội ác giống nhau nhiều.
  Cũng gồm cả toan tính, âm mưu, hoặc xúi giục phạm bất cứ tội nào ở trên, và các tội liên hệ khác.

  Muốn hội đủ điều kiện, nạn nhân cũng phải có tin tức hữu dụng về tội ác đã xảy ra; đã giúp, hoặc có thể giúp, trong cuộc điều tra hoặc truy tố tội ác; và tội ác đó vi phạm luật lệ của Hoa Kỳ hoặc xảy ra tại Hoa Kỳ.

  Nộp đơn xin U-Visa là chuyện phức tạp và có thể cần được luật sư di trú có kinh nghiệm trợ giúp, xin nói chuyện với người bênh vực để biết những nguồn tài nguyên trợ giúp đang có trong cộng đồng HOẶC đến trang​ Tài Nguyên Trợ Giúp của chúng tôi để biết danh sách các cơ quan có thể giúp quý vị nộp đơn xin U-Visa. 

  Sở di trú có thể cấp tối đa 10,000 U-Visas trong bất cứ năm tài khóa nào. Mức giới hạn này không áp dụng cho người phối ngẫu, con cái, cha mẹ, và anh chị em độc thân đang đi cùng hoặc theo sau để đoàn tụ với nạn nhân chính. Nếu đã đạt đến mức tối đa này trong bất cứ năm tài khóa nào trước khi phê chuẩn tất cả đơn xin, Sở Di Trú sẽ lập một danh sách chờ đợi. Đương đơn có tên trong danh sách chờ đợi sẽ được tạm hoãn hành động (họ sẽ được xin phép làm việc và cho phép đi lại) cho đến khi đơn của họ có thể được phê chuẩn sau khi bắt đầu năm tài khóa sau.

  Tư cách U-Visa không thể vượt quá 4 năm. Sau 3 năm thì di dân có tình trạng U-Visa có thể nộp đơn xin trở thành thường trú nhân hợp pháp.

  ©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.