CÁC THẮC MẮC THƯỜNG GẶP VỀ CAL-VCP

  Là nạn nhân của một tội ác bạo động, quý vị có thể phải tốn các chi phí như hóa đơn y tế, cố vấn hoặc tang lễ. CalVCP có thể giúp bồi hoàn cho quý vị hoặc trả nhiều loại chi phí có liên quan đến tội ác mà có thể không được những nguồn khác đài thọ. 

  Muốn hội đủ điều kiện của CalVCP, quý vị phải là nạn nhân của một tội ác hội đủ điều kiện, chẳng hạn như:

  • Hành hung và đánh đập
  • Vào nhà trộm cắp (khi nạn nhân ở nhà)
  • Hành hạ trẻ em và cưỡng hiếp tình dục
  • Bạo hành trong nhà
  • Lái xe trong lúc đang say rượu hoặc thuốc
  • Đụng xe rồi bỏ chạy
  • Đụng xe ngộ sát
  • Sát nhân
  • Cướp bóc
  • Buôn Lậu Người
  • Cưỡng hiếp tình dục


  Người Bênh Vực Nạn Nhân có thể giúp quý vị chuẩn bị và nộp đơn.

  Được. Những người trong gia đình trực tiếp, chẳng hạn như con cái, cha mẹ và ông bà, cũng hội đủ điều kiện được trợ giúp, chẳng hạn như bồi hoàn các chi phí cố vấn.

  Có. Quý vị có thể nộp đơn trong vòng 3 năm sau khi xảy ra tội ác hoặc 3 năm sau khi nạn nhân đủ 18 tuổi. Trong một số trường hợp, chúng tôi cũng có thể nhận đơn nộp sau thời hạn này. Xin liên lạc với Người Bênh Vực Nạn Nhân để biết thêm chi tiết.

  Nếu quý vị hoặc gia đình quý vị gặp phải chật vật tài chánh đáng kể để trả tiền hóa đơn có liên quan đến tội ác, quý vị có thể xin tài trợ khẩn cấp. Mỗi đơn xin tài trợ khẩn cấp được đánh giá theo từng trường hợp để quyết định về nhu cầu cần được trả tiền ngay. Các khoản tài trợ khẩn cấp thường nhất là để trang trải chi phí dời nhà hoặc tang lễ/chôn cất.

  CalVCP chỉ có thể bồi hoàn các chi phí hội đủ điều kiện nào đã hoặc sẽ không được bất cứ nguồn nào khác như bảo hiểm sức khỏe, bồi thường lao động, MediCal, hoặc các quyền lợi khác đài thọ. Theo luật, CalVCP là “nguồn trả tiền cuối cùng”. Bất luận nguồn bồi hoàn nào khác là gì thì cũng phải sử dụng những nguồn đó trước khi có thể được CalVCP trả tiền. Các nguồn bồi hoàn khác có thể gồm:

  • Bảo hiểm y tế/sức khỏe, nha khoa, hoặc thị lực
  • Các quyền lợi chương trình công cộng (MediCal, Bảo hiểm thất nghiệp, v.v.)
  • Bảo hiểm xe
  • Các quyền lợi bồi thường lao động
  • Bồi thường từ vụ kiện dân sự​

  ©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.