Bảo Vệ Khách Tiêu Dùng

English    Español    中文

Ban Bảo Vệ Người Tiêu Thụ sẵn sàng trợ giúp về bất cứ thắc mắc hoặc lo ngại gì của quý vị về bất cứ cách làm việc nào có thể bất hợp pháp. 

Tìm hiểu thêm​​​​

Contact Us

Consumer Mediation Services
70 West Hedding Street
West Wing
San Jose, CA 95110

Phone: (408) 792-2880
Email:  [email protected]​​

Map of 70 West Hedding Street, West Wing, San Jose, CA 95110
Mode of transportation
70 West Hedding Street, West Wing, San Jose, CA 95110

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.